OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

ToLu – Tomáš Juráček
Oblá 9
634 00 , Brno

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zakázky

Zakázku je možno objednat následujícími způsoby:

- osobně

- písemně

- e-mailem

 

Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit 70% zálohy z celkové ceny objednávky při uzavření zakázky a potvrzení přijaté objednávky prodávajícím. Termín dodání je 4-6 týdnů od zaplacení zálohy,  následná realizace (pokud není uvedeno jinak) je prováděna vždy po vzájemné domluvě obou stran a to zpravidla do týdne od dodání na sklad dodavatele.Doplatek 30% zbylé částky je při převzetí zakázky, nebo před zahájením vlastní montáže pokud je doplatek převodem. Doprava a montáž je vždy vyčíslena v objednávce, při samotné montáží nelze částku měnit a nijak navyšovat. Koncová cena je přesně stanovena v závazné objednávce která je podepsána prodávajícím i kupujícím.

Výše DPH

Výše daně z přidané hodnoty je nastavena na 21%. Pokud se jedná o zakázku vč.montáže do prostor určené k bydlení pak Vám bude vystavena faktura se sníženou sazbou 15% (pokud je odběratel neplátce DPH).

Objednávka a převzetí zakázky

- objednávka je závazná

- všechny stavební otvory kde provádíme montáže si sami zaměřujeme, tato služba se neplatí

- objednávku lze měnit dokud není zaplacená záloha. Po zaplacení se odesílá zakázka ihned do výroby a již není možné provádět žádné změny

- dokud není zakázka zcela doplacená je vlastnické právo na prodávajícím

- po zaplacení doplatku a převzetí zakázky dveří přechází vlastnické právo na kupujícího

- kupující je povinen při převzetí zakázky potvrdit, že dveře převzal, prohlédl a neshledal žádné zjevné nedostatky

- pokud vzniknou během montáže nebo předání zakázky nějaké vážné nedostatky je o tom sepsáno hlášení a kupující má právo na reklamaci

- kupující je informován o stavu své objednávky a jeho přípravě k převzetí nebo domluvení montáže. Kupující je povinen odebrat zakázku nejpozději do 10 dnů od první výzvy, pokud se nedohodne jinak. U zakázek neodebraných v tomto termínu bude účtováno skladné.

- ostatní prodej zboží, jako jsou doplňky nebo kování, není podmíněno objednáním dveří

Záruční doba

Záruční doba na dveře a jiné výrobky je 24 měsíců. To se vztahuje i na ostatní zboží, pokud není uvedeno jinak.

Ochrana dat

Vyplněním závazné objednávky dává prodávající souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Zavěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednané zakázky včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Zaplacenou zálohovou fakturou, je prodávající i kupující neodvolatelně vázán. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).